Adihana School

Adihana betekent  dorp van Hannah, moeder van de maagd Maria.

De Adihana School staat in een rurale omgeving, waar de mensen hard werken, doorzetten en niet klagen of wachten tot de dingen vanzelf gebeuren. De kinderen die naar deze school gaan, zijn afkomstig uit de armste families. Ze hebben vaak geen schoenen,  de jongens hebben niet allemaal een broek en dragen daarom een lang vest. Ook zijn meerdere kinderen ondervoed. In het dorp was nooit een school. Naar de dichtstbijzijnde school moesten kinderen uren lopen, wat voor de meeste kinderen betekende dat ze niet naar school konden gaan. De meeste ouders van deze leerlingen hebben zelf nooit de kans gekregen om naar school te gaan en kunnen niet lezen, schrijven of rekenen. Zij gunnen hun kinderen de kans op een betere toekomst en laten ze naar school gaan om te leren. Het dorp nam daarom zelf het initiatief om een eigen school te bouwen.

net na de opening, dec. 2007In 2006 begon A-CET/EYES deze gemeenschap te ondersteunen. Dit werd mogelijk gemaakt door meerdere sponsors, waaronder de Band Aid Trust (de stichting waarin de opbrengst van Live Aid 1985 / Feed the World van Bob Geldof is ondergebracht) en het Coornhert Gymnasium in Gouda. Binnen een paar maanden werden de eerste klaslokalen gebouwd, compleet met een vlakke vloer en ramen in de sponningen. Er werd ook gezorgd voor lokaal gemaakte schoolbanken. Onder toezicht van EYES werd de bouw afgerond in december 2007. Er staat nu een schoolgebouw waar 400 kinderen les kunnen volgen van grade 1 tot en met 4. Zonder de oprichting van de school en ondersteuning vanuit onder andere Nederland, zouden de meeste leerlingen van de Adihanaschool deze kans nooit hebben gekregen. Net als alle scholen die we steunen, is deze school toegankelijk voor alle kinderen; er wordt geen schoolgeld gevraagd en ouders hoeven geen schooluniform aan te schaffen.