Nieuw project

Het bestuur heeft naar aanleiding van bezoeken aan bestaande en mogelijke nieuwe projecten besloten wat het volgende project is waarvoor Stichting Fikre Alem zich inspant. De keuze is nogmaals gevallen op de Dansaschool in Dejen. het gaat zo goed met de school, dat meer en meer kinderen aangeven dat ze ook naar school willen. Gelukkig besluiten de ouders van deze kinderen vaak om hen inderdaad naar school te sturen. Er worden zoveel nieuwe leerlingen aangemeld, dat de school nu alweer te klein is geworden. De grootste wens van de Dansaschool is om er nog een blok lokalen bij te bouwen, zodat er genoeg ruimte is voor alle leerlingen. Stichting Fikre Alem wil graag meehelpen om ook deze nieuwbouw te realiseren.