Dansa school (Dejen)

Leerlingen Dansa School in de schoolbanken (foto 2007, oude gebouw)

Tijdens de reis in 2007 werden meerdere scholen bezocht door Saskia, Colette en Marco (drie bestuursleden van onze stichting), samen met elf leerlingen van het Coornhert Gymnasium in Gouda. Deze leerlingen zouden als vervolg op de reis op allerlei manieren fondsen gaan werven voor het volgende project, dus mochten zij meebeslissen voor welke school zij zich zouden gaan inspannen.

De keuze viel op de Dansa School in Dejen. In oktober 2010 was de nieuwbouw klaar en waren Marco en Colette als eregasten bij de officiele opening aanwezig.

Al snel na oplevering van de nieuwbouw, werden veel nieuwe leerlingen aangemeld. Opnieuw is er behoefte aan uitbreiding door het bouwen van nog een blok lokalen. Het bestuur heeft besloten om zich in te spannen om genoeg middelen bijeen te brengen om nogmaals zo’n blok lokalen te kunnen bouwen.