6 oktober 2014: start actie Jenaplan Basisschool De Carousel

Vandaag werd er gedanst en mocht Astrid een praatje houden tijdens de feestelijke opening van de Kinderboekenweek op Jenaplan Basisschool De Carrousel in Gouda. Het thema “Feest” is gekoppeld aan het goededoelenproject en dit jaar gaat de opbrengst van de actie naar … Stichting Fikre Alem! We sparen voor de inrichting van de vier nieuwe lokalen van de Dansaschool in Ethiopië, die in mei dit jaar in gebruik zijn genomen. Uiteraard heeft Astrid voor deze gelegenheid de mooie feestjurk aangetrokken die ze heeft gekregen bij het openingsfeest!

Sponsorloop Coornhert Gymnasium Gouda 2012

Coornhert gymnasium beweegt voor onderwijs in Ethiopië

Op 8 oktober 2012 gaf Marco Oehlenschläger rond 10.45 uur het startschot voor de sponsorloop 2012. Alle onderbouwklassen van het Coornhert gymnasium deden tijdens het derde en vierde uur mee aan de jaarlijkse sponsorloop. De sportieve prestatie vond plaats in de Goudse Hout en de afstand kon rennend, maar ook skeelerend afgelegd worden. Het geld dat via de sponsorloop ingezameld werd, komt rechtstreeks ten goede aan onderwijsprojecten in Ethiopië, een land waar onderwijs minder vanzelfsprekend is dan bij ons in Nederland. De bouw van een (basis) school maakt uit. Ook dit jaar steunt het Coornhert gymnasium Stichting Fikrem Alem.

De sponsorloop heeft als voorlopige opbrengst 3604 euro. Op vrijdagochtend  had klas 1D van alle klassen het hoogste bedrag ingezameld, wat werd beloond met een grote taart die banketbakker Van Dijk uit Gouda beschikbaar had gesteld. Alle leerlingen en medewerkers van harte bedankt namens Stichting Fikre Alem!

Fikre Alem Stand

Op 9 september stond de stand van Stichting Fikre Alem in Brabant tijdens het Ethiopisch Weekend. Er was veel belangstelling voor ons werk voor de scholen in Tigray en heel wat van de mooie producten uit Ethiopië vonden een nieuwe eigenaar. Natuurlijk is de opbrengst van de verkoop volledig bestemd voor ons lopende project: uitbreiding van de Dansaschool in Dejen.  

 

  

 Een van de aanwezige kinderen besloot om tegen betaling Ethiopische vlaggetjes te lakken op nagels. De opbrengst van haar actie gaf zij spontaan aan Stichting Fikre Alem, bestemd voor de scholen in Tigray. Dank je wel, Aïsha!

 
 

 

Ethiopisch handwerk te koop

Marco en Colette hebben in oktober prachtige voorwerpen meegenomen uit Ethiopië. We verkopen deze handgemaakte kunstwerken in Nederland en hopen dat dit een mooi bedrag extra oplevert voor onze projecten in Ethiopië. Alle producten zijn terug te vinden op de pagina donaties.

ANBI-status!

Vandaag viel er een blauwe envelop op de deurmat in Nieuwkoop. Goed nieuws! Per 27 augustus is de Stichting Fikre Alem aangemerkt als

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) !

Dit betekent dat donaties aan onze stichting door de gulle gever mogen worden afgetrokken van de belastingaangifte. Natuurlijk hopen we dat dit veel extra donaties mag opleveren!

In plaats van cadeaus

In augustus gaven vrienden van Astrid en Marco een feest vanwege meerdere jubilea en verjaardagen tegelijk. Op hun uitnodiging stond:     

 

het lassen van het frame voor een schoolbank

In plaats van cadeaus willen wij graag een gift vragen voor de inrichting van de Dansa Full Elemantary School in Tigray, Ethiopië.

Vrijwel alle gasten hebben aan dit verzoek gehoor gegeven. Vandaag hebben we te horen gekregen dat we hierdoor een donatie van maar liefst 

Leerlingen van de Dansa School in de schoolbanken (foto 2007, oude gebouw)

 €700,-

kunnen verwachten op de rekening van Stichting Fikre Alem!

 

Een fantastisch bedrag, waarmee een van de nieuwe lokalen van de Dansa School volledig kan worden ingericht met schoolbanken en een schoolbord, allemaal lokaal gefabriceerd. Gulle gevers, hartelijk bedankt namens de kinderen van de Dansa School!!! 

Opbrengst lotenverkoop De Zilveren Maan

De leerlingen van groep 4 tot en met 7 van Basisschool De Zilveren Maan hebben de afgelopen weken hun best gedaan om zo veel mogelijk Jantje Beton-lootjes te verkopen. En ze hebben er veel verkocht! De Zilveren Maan mag haar deel van de opbrengst vrij besteden en heeft ervoor gekozen om dit bedrag volledig te schenken voor de inrichting van de nieuwe gebouwen van de Dansa School. 

Vandaag mocht Astrid namens Stichting Fikre Alem op De Zilveren Maan een cheque in ontvangst nemen ter waarde van maar liefst 600 euro! Namens de leerlingen van de Dansa School heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Sponsorloop

sponsorloop 2010Vanochtend hebben zeer veel leerlingen en ook enkele sportieve docenten van het Coornhert Gymnasium in Gouda deelgenomen aan de jaarlijkse sponsorloop. Hun inzet en die van alle helpers en organisatoren zal een flinke bijdrage voor de Dansaschool in Ethiopië opleveren. Het bedrag wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Overigens werd er niet alleen gelopen, ook skaters verschenen aan de start. Deelnemers, organisatoren en assistenten: hartelijk dank!