Eerdere projecten

Wat we al hebben bereikt

Fikre Alem Full Elementary School in Aderak

van ‘noodlokalen’ in februari 2005 naar nieuwbouw in 2007, meer informatie is te vinden onder ‘de aanleiding’.

Dansa school in Dejen

project gekozen in 2007, opening 1e nieuwbouw in 2010,

opening 2e nieuwbouw in 2014,

donatie computer in 2019