Donaties

Donaties zijn welkom op het rekeningnummer:

53.15.53.973

IBAN-nummer: NL48 ABNA 0531 5539 73

t.n.v. Stichting Fikre Alem te Nieuwkoop

De Stichting heeft de ANBI-status, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.